Τηλεφωνικός Κατάλογος Δήμου Ζακύνθου

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Κλητήρας – Υποδοχή
Τηλέφωνο: 26953 61300

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνο: 26953 61301, Fax: 26953 61314, Email: dimoszak@otenet.gr

Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Τηλέφωνο: 26953 61347

Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο: 26953 61312

Γραφείο Αντιδημάρχου Α/Α
Τηλέφωνο: 26953 61308

Ειδικός Συνεργάτης
Τηλέφωνο: 26953 61315

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων – Τουρισμού
Τηλέφωνο: 26953 61374

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γραφείο Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ζακυνθίων
Τηλέφωνο: 26953 61341

Οικονομική Επιτροπή
Τηλέφωνο: 26953 61344

Γραφείο Προγραμματισμού
Τηλέφωνο: 26953 61345

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο: 26953 61310

Προϊσταμένη Γραφείου Αιρετών
Τηλέφωνο: 26953 61353

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο: 26953 61352, Email: ds@1340.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο: 26953 61333

Προϊσταμένη Τμήματος
Τηλέφωνο: 26953 61336

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνα: 26953 61334, 26953 61335
Email: tm.dzak@1253.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο
Τηλέφωνο: 26953 61342, Email: tm.prt@1253.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Δημοτολογίου
Τηλέφωνο: 26953 61380

Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων – Εκλογικών Καταλόγων
Τηλέφωνα: 26953 61383 (Προϊσταμένη), 26953 61380, 26953 61381, 26953 61382
Email Δημοτολογίου: dimzak@1340.syzefxis.gov.gr
Fax Δημοτολογίου: 26950 43517

Ληξιαρχείο
Τηλέφωνα: 26953 61370 (Ληξίαρχος), 26953 61372, 26953 61373, 26953 61376
Email: lixzak@1340.syzefxis.gov.gr
Fax: 26950 43517

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο: 26953 61319, Fax: 26953 61320, Email: tm.oik@1253.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Εσόδων
Τηλέφωνο: 26953 61340

Λογιστήριο
Τηλέφωνα: 26953 61321, 26953 61322
Email: tm.log@1253.syzefxis.gov.gr

Έκδοση Παραβόλων
Τηλέφωνο: 26953 61316

Προϊστάμενος Εξόδων
Τηλέφωνο: 26953 61317

Τμήμα Διπλογραφικού
Τηλέφωνο: 26953 61327

Γραφείο Ενταλμάτων
Τηλέφωνα: 26953 61328, 26953 61329

Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνα: 26953 61330, 26953 61331, 26953 61332

Ταμειακή Υπηρεσία
Τηλέφωνα: 26953 61350, 26953 61354
Email: tm.tamio@1253.syzefxis.gov.gr
Fax: 26953 61355

Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας
Τηλέφωνο: 26953 61351

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάπτυξης
Τηλέφωνο: 26953 60955

Τμήμα Αδειών Καταστημάτων
Τηλέφωνα: 26953 60930, 26953 60931
Email: tm.katastimata@1253.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλέφωνα: 26953 62117, 26953 62118
Email: tm.p@1253.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο: 26950 63767

Γραμματεία
Τηλέφωνο: 26953 60951, Fax: 26950 63768, Email: t.yp.zak@1340.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών
Τηλέφωνο: 26953 60954

Τμήμα Μελετών
Τηλέφωνο: 26953 60954

Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδ. Μετ.
Τηλέφωνο: 26953 60923

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
Τηλέφωνο: 26953 60932

Γραμματεία
Τηλέφωνο: 26953 60927, Fax: 26953 60924, Email: ydom@1340.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Έκδοσης & Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών
Τηλέφωνο: 26953 60939

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο: 26953 60929

Τμήμα Κτηματολογίου & Δημοτικής Περιουσίας
Τηλέφωνο: 26953 60920

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Τηλέφωνο: 26953 60928

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Τηλέφωνα: 26953 61313, 26953 60941

Κεντρικό Νεκροταφείο
Τηλέφωνο: 26950 25784

Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων – Καθημερινότητας
Τηλέφωνο: 26950 48898

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κ.Ε.Π. (Ξενία)
Τηλέφωνο: 26953 61100, Fax: 26953 61102

Κ.Ε.Π. (πλησίον Ι.Κ.Α.)
Τηλέφωνο: 26950 29853

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλέφωνο: 26950 23551, Email: dpszak@otenet.gr

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
Τηλέφωνο: 26950 42064, Email: dimast.zak@1340.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Έργων
Τηλέφωνο: 26950 42020

Ο.Γ.Α. Δ.Ε. Ζακυνθίων
Τηλέφωνο: 26950 23758

Γραφείο Μισθοδοσίας
Τηλέφωνο: 26950 26320

Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Τηλέφωνο: 26950 48407

Τμήμα Παιδείας
Τηλέφωνο: 26950 27766

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής
Τηλέφωνο: 26950 27722

Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου
Τηλέφωνο: 26950 41182

Γραφείο Κινήσεως Οχημάτων
Τηλέφωνο: 26950 28031

Δημοτική Φιλαρμονική
Τηλέφωνο: 6944716438

Σύνδεσμος Καθαριότητας
Τηλέφωνο: 26950 48125

Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.
Τηλέφωνο: 26950 48553

ΚΕ.ΔΗ.Ζ.
Τηλέφωνο: 26953 60909

Βοήθεια στο Σπίτι
Τηλέφωνα: 26953 60910, 26953 61214

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
Τηλέφωνο: 26950 25997, Email: symvouleftikozakynthos@gmail.com

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Δημοτική Ενότητα Αλυκών
Τηλέφωνο: 26953 61200

Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων
Τηλέφωνο: 26953 60900

Δημοτική Ενότητα Ελατίων
Τηλέφωνο: 26953 61000

Δημοτική Ενότητα Aρτεμησίων
Τηλέφωνο: 26953 60200

Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων
Τηλέφωνο: 26953 61300

Δημοτική Ενότητα Λαγανά
Τηλέφωνο: 26953 61500