Συνεχιζόμενες Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 6002986 – Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (6-11-2023)

Συνημμένα αρχεία:

1. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

2. ΚΩΔ.101-ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤ.

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (6-11-2023)

Κοινοποιήστε την ανάρτηση