Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

Ανακοίνωση Υπ’ Αριθμ. ΣΟΧ 9 / 2023

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Συνεχιζόμενες Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ζακύνθου» (Κωδικός ΟΠΣ:6002986), που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» (2021-2027) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Συνημμένα αρχεία:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

4. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)

5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση