Πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Δήμος Ζακύνθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 03 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Συνημμένα αρχεία:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 03 /2023

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση