Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στη ΔΕΥΑ Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

Ανακοίνωση Υπ’ Αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2023

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στη ΔΕΥΑ Ζακύνθου.

Συνημμένα αρχεία:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6Π11ΟΡ8Ζ-3ΙΞ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023 (15754)

Κοινοποιήστε την ανάρτηση