Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

Δήμος Ζακύνθου

Ανακοίνωση Υπ’ Αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2023

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Συνημμένα αρχεία:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΟΧ1/2023

2. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(Κ.Ε.ΔΗ.Ζ)
Κοινοποιήστε την ανάρτηση