Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμος Ζακύνθου

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η/2024 δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με φυσική παρουσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού) την 27η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Συνημμένα αρχεία:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
Διονύσιος Πλέσσας
Κοινοποιήστε την ανάρτηση