ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμος Ζακύνθου

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η/2024
τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 στο
Δημοτικό Κατάστημα (πλ. Σολωμού 1) την 15η
του μηνός Απριλίου ημέρα Δευτέρα και
ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε

Κοινοποιήστε την ανάρτηση