ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δήμος Ζακύνθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την Προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ &
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΕΤΩΝ 2024
– 2025»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση