Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΕΤΩΝ 2023 – 2024.

Συνημμένο αρχείο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 23PROC013696166 ADA 9Β0ΑΩΡ1-ΔΚΠ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση