ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ 2024-2025

Δήμος Ζακύνθου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ 2024-2025» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Ζακύνθου

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση