Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού δεκαοχτώ (18) παιδικών χαρών του Δήμου Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού δεκαοχτώ (18) παιδικών χαρών του Δήμου Ζακύνθου.

Συνημμένο αρχείο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 23PROC013212690

Κοινοποιήστε την ανάρτηση