Παροχή Εφάπαξ Ειδικού Βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Δήμος Ζακύνθου
Παροχή Εφάπαξ Ειδικού Βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 31-12-2022.

Οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά όπου έχει διακοπεί μέχρι 31-12-2022 η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω χρέους στη πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία που διαβιούν και όπου αποτελεί πρώτη και κύρια κατοικία τους, δύνανται να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ζακύνθου, έτσι ώστε να κινηθεί η διαδικασία για την παροχή προς αυτά τα νοικοκυριά Εφάπαξ Ειδικού Βοηθήματος προκειμένου να επανασυνδεθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες για τους ενδιαφερόμενους στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου (*) όπου τα στελέχη του, θα ενημερώνουν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, κατά περίπτωση.

Τα βασικά δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Τα έντυπα Ε1, Ε9, και Εκκαθαριστικών του τελευταίου φορολογικού έτους για όλα τα συνοικούντα μέλη του νοικοκυριού,
β) Αποδεικτικό ΕΝ.Φ.I.A. του τελευταίου φορολογικού έτους,
γ) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,
δ) Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος,
ε) Βεβαίωση διακοπής παροχής από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος,
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(*) Διεύθυνση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου: Τάλμποτ Κεφαλληνού, «ΜΙΚΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ» 1ος Όροφος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους: 2695362175 ή 2695362176.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες και στο 15902.

Διεύθυνση Πρόνοιας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Τμήμα Κοιν. Πρόνοιας & Κοιν. Πολιτικής

Κοινοποιήστε την ανάρτηση