Ολοκλήρωση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

Πράσινο Ταμείο

Ο Δήμος Ζακύνθου εκπόνησε Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Η σύνταξη του Σχεδίου εκπονείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Ως Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων. Στόχος του είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Η εκπόνηση του Σ.Α.Π. περιλαμβάνει τη σύνταξη Φακέλου Σ.Α.Π. στον οποίον περιλαμβάνονται τα τελικά παραδοτέα του Αναδόχου τα οποία αφορούν στο Παραδοτέο Π.1. – Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και στο Παραδοτέο Π.2. – Πρόταση. Τα Παραδοτέα αυτά περιέχουν τις σχετικές Τεχνικές Εκθέσεις και τους απαραίτητους συνοδευτικούς χάρτες (σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile).

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σ.Α.Π. του Δήμου Ζακύνθου προσδιορίστηκαν οι προτεινόμενες διαδρομές προς τις σημαντικότερες κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, πλατείες, πάρκα, δομές υγείας, σχολικές δομές, δημοτικούς χώρους στάθμευσης κ.α.) οι οποίες απαιτείται να γίνουν προσβάσιμες στον Δήμο Ζακύνθου και είναι οι εξής:

Διαδρομή 1: Άξονας Λομβάρδου – Διονυσίου Ρώμα

Διαδρομή 2: Άξονας Κάλβου – Ταβουλάρη – Αλέξανδρου Ρώμα 21ης Μαίου -Πλ. Αγίου Μάρκου – Μητροπόλεως

Διαδρομή 3: Άξονας Λασκαρέως Αγίου Διονυσίου-Ευγενίδου-Φωσκόλου

Διαδρομή 4: Μακρή – Βενιζέλου – Ριζοσπαστών – Καρβέλα – Λεωφ. Δημοκρατίας – Ιωάννου Πλέσσα – Λεωνίδα Ζώη – Αγ. Πάντων – Ρεμονδίνι

Διαδρομή 5: Άξονας Φιλιτά – Κλαυδιανού

Διαδρομή 6: Άξονας Κολυβά – Τερτσέτη – Τζουλάτη – Σκούφου

Διαδρομή 7: Άγιος Νικόλαος

Διαδρομή 8: Λαγανάς

Διαδρομή 9: Αργάσι

Διαδρομή 10: Πλάνος

Διαδρομή 11: Μπόχαλη

Διαδρομή 12: Καταστάρι

Στα τμήματα των πλευρών των εξεταζόμενων οδών των προσβάσιμων διαδρομών εν γένει προτείνεται:

• Κατασκευή πεζοδρομίου όταν αυτό δεν υφίσταται.
• Διαπλάτυνση πεζοδρομίου όταν δεν καλύπτονται οι ισχύουσες προδιαγραφές.
• Βελτίωση της κατάστασης των πεζοδρομίων όπου αυτή δεν κρίνεται ικανοποιητική.
• Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού όπου αυτό είναι εφικτό.
• Διαμόρφωση οδηγού όδευσης τυφλών όπου δεν υφίσταται.
• Κεκλιμένα επίπεδα και διαβάσεις.

Επιπλέον, ορίστηκαν οι προτεινόμενες σημειακές παρεμβάσεις στα δημόσια κτίρια, στους χώρους πρασίνου/ πλατειών και στους χώρους στάθμευσης στις περιοχές παρέμβασης στον Δήμο Ζακύνθου και ορίζονται τα σημεία καταφυγής / εκτόνωσης και οι οδεύσεις διαφυγής.

Έτσι, στόχος του Δήμου μέσω του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας είναι να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη βελτίωση της μετακίνησης των πεζών και ιδίως των ΑμεΑ προς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους καθώς και η βελτίωση των υποδομών των καθαυτών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Το Σχέδιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση