Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών

O Δήμος Ζακύνθου, στις 4 Οκτωβρίου 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο συνεχίζει τη λειτουργία του με την ένταξη της Πράξης “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Ζάκυνθο” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020”.

Η δομή συνεργάζεται, μέσω Προγραμματικής Συμφωνίας, με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου, 61 δομών πανελλαδικής κάλυψης, που αποτελείται από Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας και την ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, ακολουθώντας ένα κοινό σχέδιο δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής και απευθύνεται σε γυναίκες που υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή και πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογενείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.). Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για θέματα ισότητας των φύλων, καθώς και για την εξάλειψη των διακρίσεων και ανισοτήτων που υφίστανται οι γυναίκες-θύματα βίας ή και αυτές που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Επιχειρεί να προσεγγίσει ολιστικά και πολύπλευρα το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, καθώς και των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων που υφίστανται, μέσω της ανάπτυξης πολλαπλών και πολύ-επίπεδων δράσεων και υπηρεσιών αρωγής πρώτης γραμμής σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, στο Κέντρο μπορούν να απευθύνονται πολίτες και φορείς, κατόπιν συνεννόησης, προκειμένου να έχουν ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα ισότητας φύλων και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται με ειδικευμένο προσωπικό (κοινωνιολόγο, κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο και νομικό) και παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως:
• Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε θύματα βίας λόγω φύλου
• Συμβουλευτική σε θέματα ισότητας φύλων
• Υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης
• Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώματα των γυναικών-θυμάτων βίας, τη σχετική νομοθεσία, την δυνατότητα υπαγωγής τους στο «πρόγραμμα νομικής βοήθειας» σε συνεργασία με το Δικηγορικό σύλλογο Ζακύνθου και τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, μήνυσης κ.λπ.
• Παραπομπή ή συνοδεία, όποτε αυτό απαιτείται, σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες (νοσοκομείο, αστυνομία, κέντρο ψυχικής υγείας, πρόνοια, ξενώνες φιλοξενίας κ.ά.)
• Ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας
• Ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης με τους αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γαϊτάνι (Κοινοτικό Γραφείο), 29100 Ζάκυνθος

Τηλ./Fax: 26950 25997
E-mail: symvouleftikozakynthos@gmail.com
Facebook: Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας Ζακύνθου

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 16:00