Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζακύνθου για τα έτη 2024-2028.

Συνημμένο αρχείο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση