Μέτρα για τη χρήση του νερού λόγω λειψυδρίας – ξηρασίας από την ΔΕΥΑΖ

Ζάκυνθος - Δήμος Ζακύνθου

Στην λήψη μέτρων για την χρήση του νερού προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (ΔΕΥΑΖ) μετά την λήψη του εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου, Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας Υδάτινων Πόρων με το οποίο επισημαίνεται ότι οι αρχές θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας, ώστε να μην βρεθεί σε κίνδυνο το νησί, λόγω της λειψυδρίας που ήδη παρατηρείται.
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται πως “σύμφωνα με τον Μηχανισμό Παρακολούθησης Φαινομένων Ξηρασίας-Λειψυδρίας του εγκεκριμένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Ξηρασίας-Λειψυδρίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και βάσει των μετρήσεων βροχόπτωσης του τελευταίου έτους από τον σταθμό παρακολούθησης της Ε.Μ.Υ. και των δεικτών παρακολούθησης που εφαρμόζονται από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τον προαναφερόμενο μηχανισμό παρακολούθησης, διαφαίνεται ότι το τρέχον έτος θα είναι ξηρό στο νησί της Ζακύνθου.
Με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία (συνολικό ύψος βροχοπτώσεων μέχρι και τον Μάιο 2024) για την Π.Ε. Ζακύνθου εμφανίζεται υψηλή πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων ξηρασίας. Ως εκ τούτου συνίσταται κατά την διάρκεια των θερινών μηνών που οι ανάγκες ύδρευσης είναι αυξημένες.
Εφόσον υφίστανται μονάδες αφαλάτωσης που καλύπτουν υδρευτικές ανάγκες οικισμών ή/και δραστηριοτήτων, αύξηση της λειτουργίας τους (εφόσον είναι δυνατό).
Σύσταση προς τους καταναλωτές, είτε μέσω δελτίου τύπου είτε μέσω ενημέρωσης τους στους λογαριασμούς ύδρευσης που αποστέλλονται, για μη χρήση νερού από το υδρευτικό δίκτυο για την πλήρωση κολυμβητικών δεξαμενών για ιδιωτική χρήση.
Σύσταση προς τους καταναλωτές, είτε μέσω δελτίου τύπου είτε μέσω ενημέρωσης τους στους λογαριασμούς ύδρευσης που αποστέλλονται, για περικοπή έως και 75% στην κατανάλωση νερού από το υδρευτικό δίκτυο για κάλυψη αναγκών που αφορούν το πότισμα των κήπων, τον καθαρισμό – πλύσεων δρόμων, άρδευση μη παραγωγικών καλλιεργειών.
Η ΔΕΥΑ Ζακύνθου ως πάροχος ύδρευσης θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ανάγκη διάνοιξης νέων γεωτρήσεων ή λειτουργίας ανενεργών σημείων υδροληψίας για περαιτέρω εκμετάλλευση υπογείων υδάτων για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης.
Λόγω της υφαλμύρινσης, αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων (λόγω του φυσικού υποβάθρου), τα υπόγεια υδατικά συστήματα που συνίσταται να λειτουργήσουν ως στρατηγικά αποθέματα και στα οποία συνίσταται να πραγματοποιηθεί η διάνοιξη ή η λειτουργία επιπλέον γεωτρήσεων για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης είναι τα ακόλουθα:
ΟΝΟΜΑ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΠ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ EL0245
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EL0200040
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΑ
“Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας είχαμε ενημερώσει από τα στοιχεία που είχαμε στα χέρια μας για την ανάγκη οικονομίας στο νερό και την καλή διαχείριση του. Πρέπει να γίνει μια συνολική διαχείριση του νερού. Είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και το μόνο που μένει είναι να διαχειριστούμε την κατάσταση, να ενημερώσουμε τον κόσμο, και ταυτόχρονα να λάβουμε μέτρα. Θα εκδοθούν ανακοινώσεις σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης που έχει συντάξει η Περιφέρεια για τους λογαριασμούς που θα αποσταλούν και θα δούμε και τι άλλο προβλέπεται. Ήδη έχουμε κάνει 3-4 γεωτρήσεις επιπλέον. Προγραμματίζουμε να χρησιμοποιήσουμε υδροληπτικά σημεία σε κάθε περιοχή ξεχωριστά και να καθαρίσουμε παλιές γεωτρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δυστυχώς, είμαστε σε πολύ χαμηλό επίπεδο γενικά στις στάθμες. Θα πρέπει να έχουμε και την συνεργασία των πολιτών”, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ Διονύσης Τουρκάκης.
Αναλυτικές πληροφορίες για το είδος των διαχειριστικών μέτρων και περιορισμών στη χρήση νερού ανάλογα με το επίπεδο επιφυλακής μπορούν οι πολίτες να βρουν στο κεφάλαιο 5 του Σχεδίου Διαχείρισης Φαινομένων Ξηρασίας-Λειψυδρίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.apd-depin.gov.gr/index.php/component/k2/item/544-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1-2014-2020.html.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση