ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Δήμος Ζακύνθου

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΑ

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζακύνθου

Προμήθεια αγοράς κτηνιατρικού εξοπλισμού & Προμήθεια δαπάνης για τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16ΚΜ ΚΑΙ 8ΚΜ

Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς

Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ζακύνθου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ζακύνθου

Κοινοποιήστε την ανάρτηση