Ενημέρωση των Δημοτών για την Πυροπροστασία

Δήμος Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β/19.4.2023) και τις διατάξεις του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/7-2-2020) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/Α΄/ 12.12.2023), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές:
α) οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
β) οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)”
δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεούνται  να προβούν στον καθαρισμό αυτών έως την 30η Απριλίου κάθε έτους και την συντήρηση του καθαρισμού καθ΄ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασή της.

Οι ανωτέρω υπόχρεοι μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, οφείλουν να προβούν  στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αναφορικά με τα ανωτέρω, αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις [αρθρ. 5 της ανωτέρω Πυροσβεστικής Διάταξης, άρθρ. 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Β΄/28-3-2023) και άρθρ. 31 του Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/Α΄/ 12.12.2023)].

Ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση βάσει νόμων και διατάξεων, αλλά πάνω απ’ όλα, αποτελεί ΠΡΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας. Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποιήστε την ανάρτηση