Ο Δήμος Ζακύνθου παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να αιτούνται ψηφιακά τα έγγραφα που χρειάζονται, κάτι που μέχρι σήμερα απαιτούσε τη φυσική τους παρουσία. Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, οι δημότες του μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους, εύκολα και γρήγορα, προς τις αρμόδιες Δημοτικές Υπηρεσίες, συμπληρώνοντας τη φόρμα που αντιστοιχεί στο εκάστοτε επιθυμητό έγγραφο.

Επιλέξτε την Υπηρεσία που σας ενδιαφέρει