Τοπική Κοινότητα Λούχας

Η Λούχα είναι η μικρότερη Τοπική Κοινότητα της Ζακύνθου με 81 μόλις κατοίκους. Έχει ωραία πέτρινα σπίτια, και αποτελεί δείγμα της παραδοσιακής λαϊκής αρχιτεκτονικής της ορεινής Ζακύνθου.
Στη Λούχα υπάρχουν, ακόμη, σπουδαίοι «μαστόροι τση πέτρας» και παραδοσιακά έχει αναπτυχθεί η λιθοξοϊα και αγγειοπλαστική.

Ο οικισμός ολόκληρος, που ανάγεται στον 15ο αιώνα, διατηρήθηκε ανέπαφος από της καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Σώζονται, η παλιά εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου με καμπαναριό του 1843, όπως αναφέρει εντοιχισμένη πλάκα, βάσεις ανεμόμυλου, στέρνες και πηγάδια. Στη Λούχα υπάρχει Ρωμαϊκός τάφος. Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί ως Eνδιαφέρων (ΦΕΚ 630 / τ.Δ΄ /1986).