Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου

Ο Άγιος Δημήτρης, δέκα χιλιόμετρα από την πόλη της Ζακύνθου, είναι καμπίσιος οικισμός με 521 κατοίκους, γνωστός από το 1509. Οφείλει το όνομά του στον ομώνυμο ναό με εντυπωσιακό, ψηλό καμπαναριό, που χρονολογείται από το 1910 και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, κοντά στην πλατεία με το αμφιθεατρικό πέτρινο θεατράκι. Ο ναός στο εσωτερικό του περιέχει έργα τέχνης παλαιότερα και νεότερα. Κάτω από το γυναικωνίτη υπάρχει σημαντικό έργο λαϊκής τέχνης που απεικονίζει λιτανεία στο χωριό, έργο ανώνυμου ζωγράφου των τελευταίων χρόνων του 19ου αιώνα.
Το χωριό έχει θεατρική (ομιλίες) και μουσική (αρέκιες) λαϊκή παράδοση.