Δήμος Ζακύνθου 9η Χρήση (1/1/2019 – 31/12/2019) Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019

Δήμος Ζακύνθου

Συνημμένο αρχείο:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Κοινοποιήστε την ανάρτηση