ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2024

Δήμος Ζακύνθου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
για ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
σε ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ της Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση