Δημιουργία Ολοκληρωμένου Τουριστικού Προσβάσιμου Θαλάσσιου Προορισμού σε παραλίες

Δήμος Ζακύνθου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Δημιουργία Ολοκληρωμένου Τουριστικού Προσβάσιμου Θαλάσσιου Προορισμού σε παραλίες του Δήμου Ζακύνθου.

Συνημμένα αρχεία:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ADAM 23PROC013482732

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 23PROC013482570

3. ΜΕΛΕΤΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση