Δήμος Ζακύνθου

23/05/2024

Προμήθεια θερινών στολών για τις Φιλαρμονικές Δ.Ε. Ζακυνθίων, Αλυκών και Αρτεμισίων || Η Δημοτική Αρχή κρίνει ως σημαντική προτεραιότητα την ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου των Φιλαρμονικών

[…]
22/05/2024

Ημερίδα για την Ισότητα των δυο φύλων || Η Δημοτική Αρχή κρίνει ως σημαντική προτεραιότητα την ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων

[…]