ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ &
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Οι Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφικοί Σταθμοί Ζακύνθου ενημερώνουν τους Γονείς που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής για τα τέκνα τους για την σχολ. περίοδο 2024-2025, ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στους Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς αφού η αίτησή τους λάβει αρ. πρωτοκόλλου από το Δήμο (1ος Όροφος Δημαρχείου) από την Δευτέρα 13 Μάιου έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 καθημερινά και ώρες από 08:30 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.

Τα σημεία παραλαβής των σχετικών εντύπων αλλά και κατάθεσης αυτών είναι όλοι οι Βρεφικοί και Παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ζακύνθου (Η ταχυδρομική διεύθυνση και οι τηλεφωνικοί αριθμοί των Σταθμών βρίσκονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ)
Η σχετική ανακοίνωση και τα απαιτούμενα έντυπα (Αίτηση, Δελτίο Υγείας και λοιπά δικαιολογητικά), βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου www.zakynthos.gov.gr , όπως επίσης και σε όλους τους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς προς παραλαβή.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Προϊσταμένες Τμημάτων των Παιδικών και Βρεφικών Δημοτικών Σταθμών, κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών εγγραφής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση : 26950-23551

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ – ΒΡΕΦΟΥΣ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση