A+ A A-

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ«Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Δήμου Ζακύνθου» στα πλαίσια των Κωδικών με περιγραφή «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ».

Δημοσιεύτηκε: 20/2//2020 13:27 | Διαβάστηκε 67 φορές

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ζάκυνθος  20/02/2020

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                      Αρ.πρωτ.   3896

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                  

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Δήμου Ζακύνθου» στα πλαίσια των Κωδικών με περιγραφή «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α93 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1

Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας

μέχρι την 21/02/2020 και ώρα 12:00 και αφού λάβετε υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Ε02/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζακύνθου η οποία και σας επισυνάπτεται.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (ή Φ/Α του/των Δελτίου/ων Ταυτότητας εν προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Θα πρέπει να μας προσκομιστούν τουλάχιστον μία (1) μέρα νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία προσφορών).

γ. Φορολογική ενημερότητα

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

ε. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση εταιρείας, των μελών αυτής)

στ. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Καταστατικό εταιρείας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κ.λ.π)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β, γ, δ και ε) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

                    

                     Κομιώτης Ιωάννη

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166