A+ A A-

Αποτελέσματα αναζήτησης για: 2015 - Δήμος Ζακύνθου

Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Λαγανά 2016

Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/16
(όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/ 16) Δημόσιες συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)
Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Λαγανά 2016
Προϋπολογισμού Δαπάνης 14.900 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε τη διακήρυξη

Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Λαγανά 2015

Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/16
(όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/ 16) Δημόσιες συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)
Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Λαγανά 2015
Προϋπολογισμού Δαπάνης 12.000 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε τη διακήρυξη

Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αρτεμησίων 2016

Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/16
(όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/ 16) Δημόσιες συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)
Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αρτεμησίων 2016
Προϋπολογισμού Δαπάνης 12.400 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε τη διακήρυξη

Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ελατίων 2016

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ελατίων 2016
Εκτιμώμενης αξίας 12.400,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε την διακήρυξη

Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αρτεμησίων 2015

Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης Στην
δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α΄ για
έργα Oοδοποιίας και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων ( άρθρα 105 & 106 του ΚΔΕ).
Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αρτεμησίων 2015
Προϋπολογισμού Δαπάνης 12.654,02 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε την διακήρυξη

Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αλυκών 2016

Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/16
(όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/ 16) Δημόσιες συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)
Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αλυκών 2016
Προϋπολογισμού Δαπάνης 12.400 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε τη διακήρυξη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ μετέχει από την πρώτη στιγμή σε όλες τις επιτροπές διαλόγου για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και την αλλαγή του Καλλικράτη , καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις και απόψεις. Προτάσεις που διαμορφώθηκαν σε δύο Συνέδρια της Αυτοδιοίκησης, σε Βόλο και Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, το Υπουργείο είναι αυτό που δεν έχει ακόμη καταθέσει προτάσεις κι εύλογα αναρωτιόμαστε τι είδους διάλογος είναι αυτός, όταν η μια πλευρά δεν παρουσιάζει τις θέσεις της;

 • Θεωρείτε ότι εσκεμμένα το Υπουργείο δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα τις θέσεις του; Δεν συνεργάζεστε μαζί τους;

Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Στα δυο αυτά χρόνια της σημερινής Κυβέρνησης πέρασαν τρεις Υπουργοί Εσωτερικών. Με τον κ. Βούτση και τον κ. Κουρουπλή η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή, σε βαθμό παρεξηγήσεως θα έλεγα. Ήλπιζα ότι θα συνέβαινε και με τον κ. Σκουρλέτη το ίδιο . Αυτή ήταν η πρόθεση μου.  Διαπιστώνουμε ότι τους τελευταίους μήνες η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού βρίσκεται στο στόχαστρο της Κεντρικής Κυβέρνησης. Και δεν αφορά η θέση μας αυτή μόνον το ζήτημα της αλλαγής του Καλλικράτη. Μπορώ να σας αναφέρω 10 χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό μου.

 1. Στον προϋπολογισμό του 2017, προβλέπεται η χαμηλότερη χρηματοδότηση για τους Δήμους των τελευταίων χρόνων.
 2. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού είναι αποκλεισμένη από το ΕΣΠΑ, ενώ δεν έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση η συζήτηση για την απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων.
 3. Οδηγούν σε κλείσιμο τις δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας, αφήνοντας χωρίς στήριξη πάνω από 120.000 συνανθρώπους μας .
 4. Με την νομοθετική πρωτοβουλία της κας Γεροβασίλη για την κινητικότητα των υπαλλήλων, αποψιλώνουν τους Δήμους , κυρίως τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς από το προσωπικό τους.
 5. Χειρίστηκαν με προχειρότητα το ζήτημα της ανανέωσης των συμβάσεων των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων. Χωρίς να λάβουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες  του  κάθε Δήμου , αλλά και χωρίς να έχουν διασφαλίσει εκ των προτέρων νομοτεχνικά την  πληρωμή τους.
 6. Καθυστερούν εδώ και οκτώ μήνες να φέρουν μια απλή νομοθετική ρύθμιση για να αλλάξει το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016, με αποτέλεσμα να στερούν τη δυνατότητα από δεκάδες αιρετούς το δικαίωμα να προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους σε θέσεις ευθύνης.
 7. Καθυστερούν αδικαιολόγητα το ζήτημα της παραχώρησης των παραλιών στους Δήμους.
 8. Αντιμετωπίζουν με προχειρότητα το ζήτημα με τους δασικούς χάρτες.
 9. Έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη δημοπράτηση έργων και στη λειτουργία των Δήμων, με την εφαρμογή του Ν. 4412/2016, που αφορά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.
 10. Μειώνουν συστηματικά τις αμοιβές των αιρετών της Αυτοδιοίκησης και των συμβούλων , ενώ την ίδια περίοδο αυξάνουν κατακόρυφα τις αμοιβές των Γενικών Γραμματέων και των ειδικών συμβούλων των Υπουργείων.

Δεν νομίζω ότι χρειάζονται κι άλλα παραδείγματα για να αντιληφθεί κανείς ποια είναι σήμερα η στάση της Κεντρικής Κυβέρνησης, απέναντι στο θεσμό μας. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι φυλάνε για μας το ρόλο της «φιλιππινέζας» της κεντρικής εξουσίας. Αλλά δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να παίξουμε το παιχνίδι τους. .

 • Παρά τα όσα λέτε, ο κ. Σκουρλέτης έχει ξεκινήσει απευθείας διάλογο με τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες. Πως το σχολιάζετε αυτό;

Ο κ. Υπουργός διεξάγει ένα «διάλογο μαϊμού», κι όχι πραγματικό διάλογο.  Επιχειρεί να παρακάμψει την ΚΕΔΕ και να συνομιλήσει δήθεν απευθείας με τους Δήμους. Ο λόγος είναι προφανής. Φοβάται την ενότητα και την ενιαία φωνή της Αυτοδιοίκησης. Είδαν τι έπαθαν όταν επιχείρησαν να μας αφαιρέσουν τα ταμειακά μας διαθέσιμα το 2015. Το ίδιο συνέβη, όταν διέρρευσε πριν μερικούς μήνες η πρόθεσή τους να μας επιβάλλουν εκτελεστικούς γραμματείς στους Δήμους.  Γι αυτό προτιμούν να μιλήσουν με έναν – έναν Δήμο, στη  λογική της μικροπολιτικής συναλλαγής. Ο κ. Σκουρλέτης με λογική «Μαυρογυαλούρου» άρχισε να μοιράζει τα χρήματα μας δεξιά κι αριστερά , την ώρα που υποτίθεται ότι κάνει διάλογο για την αλλαγή του Καλλικράτη. Εκμεταλλεύεται τα πολλά και συσσωρευμένα προβλήματα των Δήμων, δίνει υποσχέσεις που δεν θα τηρήσει. Υποτιμά τους Δημάρχους αν νομίζει ότι θα περάσει αναίμακτα την απλή αναλογική, εφαρμόζοντας την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε». Τον καλώ έστω και τώρα να αφήσει τις «μαϊμουδιές» και να προσέλθει στο διάλογο με θέσεις κι όχι με φθηνές υποσχέσεις.

 • Γιατί δεν συζητά η ΚΕΔΕ την απλή αναλογική; Έχετε να φοβηθείτε κάτι;

Πιστεύει έστω κι ένας σοβαρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα ότι το πρόβλημα των Δήμων είναι το σύστημα ανάδειξης των Δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων; Αυτή η εμμονή είναι ιδεοληψία. Όσοι αναγάγουν σε κυρίαρχο ζήτημα την απλή αναλογική, ουσιαστικά αγνοούν τα πραγματικά προβλήματα του θεσμού μας. Για μας είναι ξεκάθαρο ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για να λειτουργήσουν καλύτερα οι Δήμοι μας. Δεν είναι κυρίαρχο ζήτημα η αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά η ενίσχυση της οικονομικής μας αυτοτέλειας. Η έλλειψη χρημάτων, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, η έλλειψη προσωπικού είναι τα μεγάλα μας προβλήματα, όχι η απλή αναλογική. Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης χωρίς επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να υπάρξει. Για τους πολίτες σημασία έχει να μπορούν οι Δήμοι να κάνουν έργα , να χτίζουν και να συντηρούν σχολεία, να λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί, να συντηρούν τα πάρκα και τις παιδικές τους χαρές. Να εκτελούν αντιπλημμυρικά έργα. Να μπορούν να λειτουργούν  τις κοινωνικές τους δομές , οι οποίες κλείνουν από την έλλειψη χρηματοδότησης.

 • Επιμένετε πολύ στο ζήτημα της οικονομικής αυτοτέλειας

Λογικό δεν είναι ; Πως θα υπάρξει μεταρρύθμιση , αν δεν στηρίζεται σε στέρεες βάσεις; Ο «Καποδίστριας» και ο «Καλλικράτης» απέτυχαν ακριβώς γι αυτό το λόγο, γιατί δεν υποστηρίχθηκαν επαρκώς οικονομικά. Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Αυτός είναι ο λόγος που απευθύναμε ως ΚΕΔΕ στον κ. Σκουρλέτη μια σειρά από ερωτήματα, που αφορούν τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης. Τον ρωτήσαμε να μας πει αν έχει κοστολογήσει το κόστος της Μεταρρύθμισης , γα την οποία υποτίθεται ότι έχει σχέδιο και κάνει διάλογο. Το 2015, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών κ. Βούτσης, είχε αναφέρει πως η αλλαγή του Καλλικράτη απαιτεί 3 δις ευρώ. Ο κ. Σκουρλέτης δεν αναφέρει πουθενά ούτε πόσο θα κοστίσει η μεταρρύθμιση που δήθεν προωθεί, ούτε που θα βρεθούν τα χρήματα αυτά. Πόσο σοβαρός είναι , όταν μιλά για αλλαγές, αλλά δεν παρουσιάζει την κοστολόγησή τους; Επίσης δεν μας έχει απαντήσει τι θα γίνει με τη φορολογική αποκέντρωση, που αποτελεί πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης. Δεν μας λέει πότε θα αποδοθούν στους Δήμους τα χρήματα που αποτελούν τη νέα γενιά παρακρατηθέντων της περιόδου 2010-2016. Ο κ. Σκουρλέτης «κρύβεται» από τα σοβαρά και προβάλλει σκόπιμα την απλή αναλογική. Αυτό το «κρυφτούλι» όμως θα σταματήσει, θέλει δεν θέλει. 

Δελτίο Τύπου-απάντηση του Δημάρχου Ζακύνθου στους ξενοδόχους του νησιού

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου των ξενοδόχων τονίζουμε πως η Δημοτική Αρχή πριν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Σεπτεμβρίου 2014, εργάστηκε μέρα και νύχτα για τη λύση του προβλήματος με τη διαχείριση των απορριμμάτων, που έχει επίπτωση στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον και πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη του νησιού και στον τουρισμό.

Όταν τον Φεβρουάριο του 2014 έκλεισε ο ΧΥΤΑ του Σκοπού και την επομένη δεν υπήρχε χώρος εναπόθεσης των απορριμμάτων και ενώ άρχιζε η τουριστική περίοδος, κανείς δεν πίεσε για άμεση λύση, αν και το Υπουργείο Εσωτερικών, επί θητείας κ. Μιχελάκη, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για επιβολή προστίμου καλούσε τους φορείς της Ζακύνθου και ιδιαίτερα τον Δήμο και τον ΦΟΔΣΑ για άμεση χρηματοδότηση και για όσα χρήματα απαιτούντο, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των απορριμμάτων.

Εμείς, συντάξαμε και εγκρίθηκαν σχέδια ενδιάμεσης και οριστικής λύσης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Δημοτική Αρχή συνεργάστηκε με τον Βουλευτή Ζακύνθου και Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου και την Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση, από τους οποίους είχαμε άμεση ανταπόκριση και βοήθεια. Ειδικότερα από τον κ. Γαλιατσάτο για την οριστική λύση, η οποία ήδη εγκρίθηκε και θα αρχίσει να υλοποιείται το 2017 με ανάλογη χρηματοδότηση.

Οι κραυγές αγωνίας μας για άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, που επί 60 ημέρες βρίσκονται στους δρόμους, στα πλαίσια αποκατάστασης του ΧΥΤΑ του Σκοπού για λόγους δημόσιας υγείας και έκτακτης ανάγκης, δεν εισακούστηκαν.

Αρκετοί έπαιξαν μικροπολιτικά παιχνίδια σε βάρος των κατοίκων του νησιού μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι εμείς, αν και δεν τηρήθηκε η άμεση αποκομιδή στις αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και παρά τα υβριστικά σχόλια εις βάρος μας, συνεχίζουμε εργαζόμενοι νυχθημερόν για την ενδιάμεση λύση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, έστω και με μίσθωση του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και θα είμαστε έτοιμοι για αποκομιδή πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Το όλο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έσκασε σαν βόμβα στα χέρια μας από παραλείψεις και μικροπολιτικές άλλων, ενώ εκκρεμεί επί δεκαετίες και εσείς φίλοι ξενοδόχοι είσαστε μάρτυρες.

Παρακαλούμε τον Θεό και τον Άγιο Διονύσιο να μας δίνει δύναμη να αντέξουμε, διότι εμείς πεθαίνουμε κάθε μέρα. Δεν είναι λύση να πάρουμε τα απορρίμματα και να τα χώσουμε στα λαγκάδια, γιατί αυτό είναι περιβαλλοντικό έγκλημα.

Με την τραγική οικονομική κατάσταση του Δήμου, για την οποία όλοι έχουμε συμβάλλει, αλλά και αυτή της Ελλάδος όλο το 2015 και 2016, κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι ολιγωρήσαμε.

Δυστυχώς φτάσαμε στο παρά ένα και μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα θα λύσουμε το πρόβλημα, πριν την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου.

Οι καθυστερημένες ανακοινώσεις μόνο πίκρα και απογοήτευση δημιουργούν. Σήμερα η Δημοτική Αρχή προχωράει και δεν χρειάζεται καμία άλλη βοήθεια.

Μας βοήθησαν όλοι όσοι επικαλείστε στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας των θεσμικών φορέων του νησιού, όπως άλλωστε επιβάλλετε.

Η συνεργασία με όλους τους φορείς της Ζακύνθου για τη λύση των χρόνιων προβλημάτων αποτελεί το πρώτο μέλημά μας. Κουραστήκαμε με τα πολλά Δελτία Τύπου που γεμίζουν τις σελίδες του τοπικού Τύπου και πολλές φορές δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις και σχόλια.

Υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο και το γραφείο Δημάρχου για συζήτηση και εποικοδομητικό διάλογο για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, ώστε βάσει χρονοδιαγράμματος να προχωρήσουμε στην επίλυσή τους.

Δελτίο Τύπου-απάντηση του Δημάρχου Ζακύνθου στον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σταύρο Κοντονή

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και Βουλευτή Ζακύνθου,
Με κατάπληξη, αλλά και με μεγάλη οδύνη, αναγνώσαμε το Δελτίο Τύπου σας για συμβολική αποχή σας από τις εκδηλώσεις των Θεοφανείων, λόγω ανικανότητας, όπως υποστηρίζετε, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Ζάκυνθος βουλιάζει στα προβλήματα με πρώτο αυτό της διαχείρισης απορριμμάτων, τη χρεοκοπία του Δήμου, την υποστελέχωση του προσωπικού του και τη συσσώρευση χρεών προς τη ΔΕΗ, ΙΚΑ και Τράπεζες (μαύρα δάνεια), επί δεκαπενταετίας και πλέον.
Για το τελευταίο ζήτημα, το οποίο το γνωρίζετε καλά αφού ήσασταν δικηγόρος της ΔΕΗ, ο Δήμος μαζί με τη ΔΕΥΑΖ ζήτησε να μας βοηθήσετε για να επιλυθεί και να εγκριθούν πολύμηνες δόσεις για την εξόφληση των οφειλών.
Οφειλές για τις οποίες τώρα μας κατηγορείτε, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη την οικονομική κρίση, αλλά και την αφαίμαξη του εισοδήματος των συμπολιτών μας. Σας ενημερώνουμε ότι υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ η απόδοση των δημοτικών τελών από τη ΔΕΗ, χρήματα που προέρχονται από τη μη σωστή εξόφληση και τις ρυθμίσεις που κάνει η ΔΕΗ προς τους καταναλωτές. Ένα εκατομμύριο ευρώ οφείλουν στη ΔΕΥΑΖ οι καταναλωτές της πόλεως Ζακύνθου. Κρίνετε σκόπιμο σε αυτούς τους καταναλωτές να κοπεί το νερό; Συνολικά το χρέος των καταναλωτών προς τη ΔΕΥΑΖ σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ανέρχεται στο ποσό των 4.601.333 ευρώ.
Ασφαλώς και γνωρίζετε όλη την πορεία του χρέους της ΔΕΗ σε περίοδο παχέων αγελάδων και φυσικά σήμερα που ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει ακόμη και το νερό του.
Εμείς αναγνωρίζουμε το χρέος και προσπαθούμε με νέα έργα ύψους 10 εκ. ευρώ το 2017 να βελτιώσουμε την κατάσταση του νερού στη Ζάκυνθο και επίσης να εισπράξουμε με κάθε νόμιμη ενέργεια μας τις οφειλές των καταναλωτών νερού.
Για την πλατεία Σολωμού παλέψαμε στο "μαύρο 2015" να μην απενταχθεί το έργο, να αρχίσει η χρηματοδότηση την 17η Δεκεμβρίου 2014 και να την παραδώσουμε "κόσμημα" με ευρωπαϊκά χρήματα (Πράσινο Ταμείο), ενώ η δική σας πρόταση ήταν να πλακοστρωθεί όπως-όπως η πλατεία και να χάσουμε τα πολύτιμα ευρωπαϊκά χρήματα.
Στο ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων έχετε συμβάλλει απόλυτα στη σημερινή τραγική κατάσταση.
Το 2012 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μιχελάκης δια του ειδικού του συμβούλου, κ. Ιωάννη Γιάνναρου, έψαχναν απεγνωσμένως τις Τοπικές Αρχές για άμεση χρηματοδότηση που αφορούσε την εγκατάσταση μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων εκτός ΧΥΤΑ Σκοπού, εσείς τότε ως Βουλευτής Ζακύνθου που ήσασταν; Τι πράξατε, όταν γνωρίζατε πως αναμέναμε και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;
Βεβαίως τότε ήσασταν αντιπολίτευση, όμως κατείχατε τη μονοεδρική της Ζακύνθου. Όταν ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης, κ. Αγγελάκας πήρε απόφαση για την αδειοδότηση του "Λίβα" το 2013, εσείς μαζί με άλλους παράγοντες του νησιού προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν διαμαρτυρηθήκατε για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ το 2014, μια απόφαση που ήταν "βόμβα" για τη Ζάκυνθο.
Φροντίσατε τότε να πιέσετε την κυβέρνηση και λοιπούς για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων σε νέο χώρο με συνοπτικές διαδικασίες; Χάθηκαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα 2007-2013. Εμείς όμως, που μας κατηγορείτε ως ανίκανους, αν και γνωρίζετε τον αγώνα μας πριν ακόμη αναλάβουμε τα καθήκοντά μας, είμαστε έτοιμοι για την ενδιάμεση και την οριστική λύση με συγκεκριμένες χρηματοδοτημένες μελέτες και πρόγραμμα.
Είμαστε η Δημοτική Αρχή που θα λύσουμε για πάντα το πρόβλημα αγωνιζόμενοι πάνω σε μία "βόμβα", που έχει ήδη εκραγεί.
Εξερράγη βέβαια τον Φεβρουάριο του 2014 και ω του θαύματος κανείς δεν μίλησε τότε. Κατ´ εσάς για όλα τα δεινά φταίει η κακή Δημοτική Αρχή του Παύλου Κολοκοτσά, του οποίου η εντιμότητα, το ήθος και η αγωνιστικότητα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.
Ευελπιστούμε ότι σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια και τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, οι οποίοι έμπρακτα μας στηρίζουν, το 2017 θα είναι έτος έργων και αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων με πρώτη προτεραιότητα τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Το μόνο που με κρατάει δυνατό είναι η αγάπη για τον τόπο μου. Κινούμαι ανιδιοτελώς και από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου άπλωσα χέρι συνεργασίας και ευγένειας στις Τοπικές Αρχές του νησιού (Βουλευτή, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, κλπ). Αυτή είναι η εντολή του Ζακυνθινού λαού. Να υπάρχει πνεύμα ομόνοιας και συνεργασίας.
Δυστυχώς, η Ζάκυνθος ταλανίζεται εδώ και 20 χρόνια από μια "αρρώστια". Ο Νομάρχης τσακώνονταν με τον Δήμαρχο, ο Αντιπεριφερειάρχης με τον Δήμαρχο και ούτω καθ´ εξής. Μόνος στόχος ήταν οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ο Τοπικός Τύπος εξάλλου γνωρίζει όλα αυτά τα θέματα, δεδομένου ότι γέμιζε καθημερινά τις σελίδες του με αντίστοιχα δημοσιεύματα.
Δυστυχώς, κ. Κοντονή, ακολουθείτε και εσείς αυτή την κακή νοοτροπία και τον κατήφορο, μένοντας μόνος.
Εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε το χέρι μας τεταμένο για βοήθεια, την οποία οφείλετε να δώσετε όχι απέναντι σε εμάς, αλλά απέναντι στους Ζακυνθινούς.
Λύνουμε μαζί με την Περιφέρεια και την Αντιπεριφέρεια προβλήματα 30 ετών στις υποδομές (σχέδια πόλης, νερό, διαχείριση απορριμμάτων, κλπ).
Ο θεσμικός σας ρόλος είναι να βοηθάτε τον τόπο σας, ανεξάρτητα από το ποια τοπική Αρχή είναι στη διοίκηση.
Δείτε σοβαρά και άμεσα το θέμα του Νοσοκομείου. Αλήθεια αυτά τα "μαύρα δάνεια" της Εμπορικής, της Πειραιώς και του Συνδέσμου Καθαριότητας, τις οφειλές της εταιρείας καθαριότητας προς το ΙΚΑ έφτασαν τα 17 εκ. ευρώ, δεν σας συγκίνησαν;
Βοηθήστε μας ως Υπουργός Δικαιοσύνης να ξεκαθαρίσουμε και αυτή την πληγή που ταλανίζει το Δήμο και για την οποία προσφύγαμε στη Δικαιοσύνη. Ενημερωθείτε.
Έχουμε 2,5 χρόνια θητείας ακόμη ως Τοπικές Αρχές και μαζί με την Περιφέρεια θα κριθούμε στο τέλος από το έργο μας. Ένα πράγμα δεν διαπραγματευόμαστε: Την εντιμότητα και την ηθική μας υπόσταση. Σταματήστε σας παρακαλούμε να θίγετε υπολήψεις κυρίως έντιμων υπαλλήλων του Δήμου. Υπάρχει Δικαιοσύνη την οποία τιμούμε και εμπιστευόμαστε.
Ως Δήμαρχος Ζακύνθου και ως Παύλος Κολοκοτσάς, που πορεύτηκα σε όλη μου τη ζωή με εντιμότητα και ήθος, και τίμησα τη Ζάκυνθο απ´ όποια θέση κι αν βρέθηκα, τονίζω κ. Κοντονή πως εξακολουθώ να σας σέβομαι μέχρι παρεξηγήσεως και παραμένω πιστός στις αρχές μου και στις θέσεις μου για άριστη συνεργασία, προκειμένου να κάνουμε καλό στον τόπο μας.
Εύχομαι καλή χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας. Θα συνεχίσω να προσβλέπω στη συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων της Ζακύνθου, γιατί αυτό θέλουν οι συντοπίτες μας.
Δεν θα σχολιάσω και δεν θα απαντήσω άλλη φορά σε παρόμοια Δελτία Τύπου και δημοσιεύματα απ´ όπου κι αν προέρχονται. Κριτής όλων μας είναι ο Ζακυνθινός λαός.

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για το επεισόδιο στον ΧΥΤΑ

Πιστοί στο προεκλογικό μας πρόγραμμα δουλέψαμε μέρα και νύχτα, έχοντας απέναντί μας τη μεγάλη οικονομική κρίση της πατρίδος μας, την έλλειψη πιστώσεων τόσο το 2015, όσο και το 2016, καθώς και την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Κόντρα μας επίσης ήταν η γραφειοκρατία και οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Παρά την τραγική οικονομική κατάσταση του Δήμου με παλιά χρέη σε ΙΚΑ, Εφορία, δάνεια, κλπ., και την αδυναμία εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου, λόγω έλλειψης πιστώσεων, καταφέραμε να ενταχθούμε πρώτοι στην Ελλάδα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με προϋπολογισμό 17 εκ ευρώ, κάτι που επιβεβαιώθηκε στην τελευταία σύσκεψη που κάναμε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Για την ενδιάμεση λύση κάναμε έναν διεθνή διαγωνισμό συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ. Στην παρούσα φάση είμαστε σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να προχωρήσει τάχιστα η ανάδειξη εταιρείας, που θα μας νοικιάσει τα κατάλληλα μηχανήματα και τον σχετικό εξοπλισμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Προχωρήσαμε στη διαδικασία αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Σκοπού και δημοσιοποιήσαμε (μέσω φωτογραφιών και βίντεο) τη βελτιωμένη κατάσταση που επικρατεί εκεί.
Δυστυχώς, ενώ υπάρχει απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, της Απικεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου, του Δήμου και του ΦΟΔΣΑ για να γίνεται εναπόθεση των απορριμμάτων για 2 μήνες στον ΧΥΤΑ του Σκοπού, επειδή το νησί μας βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, αυτή η απόφαση δεν εφαρμόζεται χωρίς να φέρουμε εμείς ευθύνη.
Τα ξημερώματα της 30ης Δεκεμβρίου (ώρα 2) κάτοικος της περιοχής δημιούργησε θερμό επεισόδιο με τον οδηγό του απορριμματοφόρου, τον απείλησε και κλείδωσε το απορριμματοφόρο μαζί με το προσωπικό μέσα στον ΧΥΤΑ.
Ο καθένας μπορεί να έχει χίλια δίκια, όμως τέτοιες απρεπείς συμπεριφορές δεν δικαιολογούνται.
Επισημαίνω πως έχουμε δεχθεί συγχαρητήρια από κατοίκους του Αργασίου και του Καλαμακίου για τις εργασίες αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Σκοπού και προσπαθούμε καθημερινά να αποσυμφορήσουμε την πόλη και τα χωριά μας από τα σκουπίδια, μετά από προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου και τη βοήθεια της Αντιπεριφέρειας.
Δυστυχώς, κάθε προσπάθεια κοινωνικής συναίνεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης, της Περιφέρειας και του Δήμου, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και ο ΦΟΔΣΑ αδυνατεί πλέον να εκτελέσει οποιαδήποτε αποκομιδή απορριμμάτων.
Βρισκόμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Εμείς πράξαμε και πράττουμε το καθήκον μας.
Προσπαθήσαμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αποκαταστήσουμε τις πληγές μας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Ζάκυνθο και να διαμορφώσουμε μια σωστή κατάσταση στον Σκοπό.
Το χρονοδιάγραμμα επίλυσης του προβλήματος εμείς θα το τηρήσουμε με θρησκευτική ευλάβεια.
Η δημόσια υγεία βρίσκεται σε κίνδυνο από την παρατεταμένη παραμονή των απορριμμάτων στους δρόμους και τα σπίτια.
Είμαστε κληρονόμοι των πληγών του Φαραώ. Ζούμε μια περίοδο ισχνών αγελάδων καλούμε κάθε εμπλεκόμενο (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τους ελεγκτές δημόσιας υγείας και τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης), όπως σε αυτή τη στιγμή της έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται η Ζάκυνθος, να διαφυλαχθεί το υπέρτατο αγαθό που λέγεται δημόσια υγεία.
Δεν μπορούν με οποιαδήποτε δικαιολογία λίγα άτομα να θέτουν σε κίνδυνο τους Ζακυνθινούς και τα παιδιά μας.
Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία, κοινωνική αλληλεγγύη και αγάπη προς τους συνανθρώπους μας και το όμορφο νησί μας.
Το 2017 θα είναι έτος που θα επουλωθούν όλες οι πληγές που κληρονομήσαμε, με πρώτο απ´ όλα τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166